КОНТАКТИ

Адрес:

Археологически музей
“В. Преслав”
Гр. В. Преслав – 9850, п.к. 16

Тел.: 0538 43243;
тел/факс: 0538 42630

Директор: Пламен Славов
Тел./Факс: 0538 42630/ 0879480817
e-mail:

museum_preslav@abv.bg

Уредник: Димитър Димитров
e-mail:

arxeologa@abv.bg

Екскурзовод: Неда Андреева
e-mail: neda_andreeva@abv.bg

 
 

Работно време:

Лято (Април - Октомври)
Понеделник - Петък
9:00 - 18:00 часа
Събота и Неделя
10:00 - 18:00 часа
Ноември
Понеделник - Неделя
9:00 - 17:00
Музеят е отворен всеки ден.

Зима (Декември - Март)
Понеделник - Петък
9:00 - 17:00 часа
Събота и Неделя
По заявка *
Празнични дни
По заявка *
Тел. за заявка: 053843243

*Заявки се приемат в работно време

 

 
   
 

Туристически информационен център в град Велики Преслав
ул. „Борис Спиров” № 61 А
тел: 0538/42309
Работно време: Понеделник – Петък   9.00 - 17.00 ч.
Събота и Неделя  - почивни дни 

Тук ще получите пълна информация за регион Велики Преслав – културни и религиозни обекти, места за настаняване, заведения, събития и др.
 

 

Вход към сайта      Enter Site      

СЪКРОВИЩЕ     ПЕЧАТИ     РИСУВАНА КЕРАМИКА     НАДПИСИ     КАМЕННА ПЛАСТИКА

НАДПИСИ

Епиграфските паметници са едни от най-интересните и достоверни исторически документи. Като преки свидетели на отдавна отминали времена, те разказват за важни обществено-значими събития и случки от частния живот на отделни лица, имат неоценимо значение за изясняването на редица лингвистични проблеми.

Като резултат от провежданите разкопки, днес  НИАРМ “В. Преслав” разполага с богата колекция от надписи. В експозицията на музея и на територията на резервата /издраскани по стените на Кръглата църква и по Източния крепостен зид/, могат да се видят оригинални кирилски, глаголически и гръцки надписи, датирани в по - голямата си част към Х век.

 НАДГРОБЕН НАДПИС НА МОСТИЧ - втора четвърт на Х век /копие/

 

Открит във вторичен гроб в т. нар. Църква на Мостич в м. Селище

Надписът гласи: “Тук почива Мостич, който бе чъргубиля при цар Симеон и при цар Петър. А на осемдесет години, като остави чъргубилството и всичкото си имущество, стана монах и така свърши соя живот.”

От текста научаваме, че погребаният Мостич приживе е бил висш сановник - чъргубиля. В неговия сан откриваме славянизираната форма на известната от по-ранни паметници титла ичиргу боила. Дали Мостич е бил принуден да се откаже от своя пост и имуществото си или в неговата постъпка трябва да видим едно богу угодно дело, можем само да предполагаме.

 

 

 

 НАДГРОБЕН НАДПИС НА ТУДОРА - Х век

 

Открит близо до Кръглата църква

“Гроб съм на Тудора , раба божия. От този камък (са) ...  лакти до стената.”

Надписът представлява интересна епитафия и е свидетелство за някои промени, настъпили в старобългарския език през първата половина на Х век.

 

 

 

 

 

НАДПИСИ ВЪРХУ КЕРЕМИДЕНИ КЪСОВЕ

 

Открити в т. нар. Църква на Мостич

Съдържат имената на осем православни светци и светици, изписани с кирилски букви. Открити заедно с кости и метални обковки в гробнична камера близо до олтарната част на църквата, надписите представляват своего рода “етикети” към сандъчета, в които са се съхранявали свети мощи.

 

 

 

НАДПИС ОТ С. ЧЕРНОГЛАВЦИ (ШУМЕНСКО)

Открит при разкопки на манастирски комплекс от ІХ-Х век

 по Т. Балабанов

Текстът е изписан на гръцки език и в превод гласи: “Кръстът образ на твореца ограничава силата на дракона (Сатаната). Образът желан (достоен за желание) въпреки неговото оскверняване и унищожение.

 

 

 

 

НАДПИСИ ВЪРХУ МАЗИЛКА ОТ ДВОРЦОВИЯ МАНАСТИР – Х век

Съдържат имената Теодор и Петрос, издраскани с острие върху изсъхналата вече мазилка. Окончанието при второто име подсказва, че  надписите са изписани на гръцки език.

 

 

 

При използване на информация от сайта е задължително позоваването на museum-preslav.com.

Copyright © Tynamu 2008 All rights reserved.