Viewing News

The news below might not look the same when included in your website because of the Fusion News skin that is in use.

Автопоход за ретро и класически автомобили „Стари столици 2011” posted by admin on 29.04.2013 08:24
Bookcrossing (Пътуващи книги) posted by admin on 29.04.2013 08:24
Българката- модерна и красива през ХХ в posted by admin on 29.04.2013 08:23
Културно -исторически туризъм posted by admin on 29.04.2013 08:21
Сватбен ритуал на Кръглата църква posted by admin on 29.04.2013 08:17


“Велика Моравия – Велики Преслав”

Posted by admin on 29.04.2013 06:20

На откриването присъстваха чешките учени проф. Вл. Вавржинек, доц. П. Коуржил и д-р Л. Галушка – автори на текстовете към колекциите от изложбата.

 

На 16.05.2006г. Археологически музей “В. Преслав” за първи път стана домакина на изложба с чуждестранно участие. Временната експозиция под надслов “Велика Моравия – Велики Преслав” е посветена на 1120 годишнината от пристигането на Кирло-Методиевите ученици в България и се организира съвместно с Моравския областен музей в гр. Бърно /Чешка република/. Материалите от изложбата са обособени в няколко тематични раздела: Велика Моравия и нейния елит, накити от Велика Моравия и християнство и писменост. Находките са предимно от района на Микулчице и Старе место – Ухерске храдище, където някога са били двата държавни центъра на Великоморавската империя. Част от експозицията са и макетите  на църкви, свързани с мисията на Кирил и Методий във Велика Моравия. Централно място сред тях заема манастирът в Ухерске храдище – Сади, който вероятно е бил център на Моравската църква и седалище на архиепископ Методий през втората половина на IX век. Вратите на изложбата са отворени до края на септември, 2006г.

кажи на приятел :: коментари 0